Izjava o pristupačnosti

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI


Ministarstvo znanosti i obrazovanja nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL EU, L 327, 2. 12. 2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Ministarstva znanosti i obrazovanja koje se nalazi na adresi https://epodnesak.mzo.hr

Stupanj usklađenosti

Mrežno sjedište https://epodnesak.mzo.hr djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

  • U zaglavlju naslova Ministarstva ne koristi se čitljiv font bez serif obilježja
  • Tekst unutar stranice (osim izbornika i naslovnice obrasca) je djelomično poravnan po lijevoj margini
  • Slike nemaju pridružen prikladni opis jer trenutna funkcionalnost sustava za objavu stranica unutar navedenog mrežnog sjedišta to ne podržava
  • Ne postoji mogućnost primjene fonta za disleksiju, kao niti promjena kontrasta a na pojedinim mjestima je kontrast između teksta i pozadine nedovoljno naglašen
  • Kroz stranice se nije moguće kretati samo korištenjem tipkovnice
  • Sadržaju nije moguće pristupiti iz mobilne aplikacije
  • Ne možemo procijeniti jesu li sve dojavljene datoteke u formatu u kojem ih može pročitati čitač ekrana.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena u listopadu 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Ministarstva znanosti i obrazovanja. Ministarstvo znanosti i obrazovanja će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Ministarstva znanosti i obrazovanja korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: ppi@mzo.hr.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.


U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.