ePodnesak

ePodnesak Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Elektronička usluga ePodnesak Ministarstva znanosti i obrazovanja omogućava korisnicima - fizičkim i pravnim osobama:

  • registraciju poslovnoga nastana u sklopu nadležnosti Ministarstva
  • predaju ostalih podnesaka elektroničkim putem umjesto slanja poštom
  • pregled podnesenih podnesaka te obavještavanje o njihovu zaprimanju (OKP)

Poštovani korisnici Sustava ePodnesak Ministarstva znanosti i obrazovanja!


U proteklom razdoblju, od dana puštanja u rad Sustava ePodnesak MZO-a, primijećeno je da u velikom postotku zahtjeva nema priloženih potrebnih privitaka ili dostatnih opisnih informacija u samome zahtjevu na temelju kojih bi Ministarstvo moglo postupati.


Stoga molimo sve cijenjene korisnike sustava ePodnesak da prilikom upućivanja zahtjeva preko Sustava ePodnesak:

  • dostave nužne privitke,
  • u zahtjevu naznače sve relevantne podatke potrebne za rješavanje zahtjeva.

U suprotnome nećemo biti u mogućnosti riješiti podnesene zahtjeve.Ministarstvo znanosti i obrazovanja